KEMULIAAN

Abu Yazid Al-Busthami, sufi besar persia, sedang berjalan bersama sekelompok muridnya memasuki lorong sempit. Seketika ada anjing mendekat dari arah berlawanan. Abu Yazid mundur memberi jalan pada anjing. Seorang muridnya tak sepakat dengan dalih ‘Allah Mahabesar telah memuliakan manusia di atas semua makhluk-Nya.’ Sedang Abu Yazid adalah ‘raja’ di antara

Continue reading

Hidupku bersama Cak Nur, Catatan Omi Komaria Madjid

Hidup manusia penuh liku dan tidak mudah. Setiap manusia selalu mempunyai sejarahnya sendiri. Kita saat ini menghadap sebuah kisah manusia, kisah yang juga penuh liku. Omi Komaria Madjid adalah kisah itu. Dalam masa-masa Nurcholish Madjid, atau dikenal sebagai Cak Nur, mengalami sakit, sang istri selalu mendampingi dengan hati gundah. Omi

Continue reading

Cak Nur, Sang Guru Bangsa, Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid

Sikap konsisten dalam memperjuangkan demokrasi diperlihatkan Cak Nur antara lain lewat keberpihakannya pada partai politik—bukan kepada Golkar—pada Pemilu 1971, ikut berkampanye untuk PPP dalam Pemilu 1997, lontaran pendapat tentang pentingnya partai oposisi pada 1994, dan keterlibatannya dalam Komite Independen Pemantau pemilu (KIPP) pada 1996. Banyak yang telah mafhum soal empat

Continue reading