KEMULIAAN

Abu Yazid Al-Busthami, sufi besar persia, sedang berjalan bersama sekelompok muridnya memasuki lorong sempit. Seketika ada anjing mendekat dari arah berlawanan. Abu Yazid mundur memberi jalan pada anjing. Seorang muridnya tak sepakat dengan dalih ‘Allah Mahabesar telah memuliakan manusia di atas semua makhluk-Nya.’ Sedang Abu Yazid adalah ‘raja’ di antara

Continue reading